FULL FACIAL - Buy 4 get 1 free

Select your treatments at: http://www.soispa.vn/facial/

buy 4 get 1.png

POINT ACCUMULATION

Receive 200,000đ for 10 pebble stamps

(scroll down for English)
Sỏi Spa xin tri ân khách hàng quen thuộc với chương trình tích luỹ điểm:

- Mỗi 200,000đ thanh toán tại Sỏi Spa quý khách được một dấu đóng hình sỏi.
- Tặng 200,000đ áp dụng cho tất cả các dịch vụ, nước uống và healthy snacks tại Sỏi Spa khi có đủ 10 dấu đóng hình sỏi (có thể gộp nhiều thẻ).

Khách hàng xin lưu ý: thẻ chỉ được áp dụng giảm giá cho chủ thẻ trong một lần sử dụng; thẻ không có giá trị quy đổi thành tiền; không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác, hàng bán lẻ, dịp lễ và hai ngày cuối tuần; nên được dùng trong 6 tháng kể từ ngày được ghi trên thẻ.

We would like to introduce our Point Accumulation Program as a thank you gift to you, our patrons: 

- Get one pebble stamp on every 200,000đ spent at Sỏi Spa.
- Receive 200,000đ towards Sỏi Spa services for 10 pebble stamps accumulated (even across cards).

Please note: card can solely be applied for card holder on a single bill; card cannot be exchanged for cash, applied on holidays, weekend, to other promotions and to retail items. It should be used within 6 months from the issue date written on the card.

☎ Bookings: 028 38 258 678

Layout_The tích điểm 201710.jpg

Address: 6th Floor, 44 Nguyễn Huệ, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Bookings: +84 28 38 258 678