BEAUTIFICATION IN PROCESS

Sỏi Spa xin thông báo đóng cửa sửa chữa vào Thứ Hai và Thứ Ba, 21-22/5. Mong bạn thông cảm và hẹn gặp lại bạn vào Thứ Tư 23/4.

We close for 2 days - Monday & Tuesday, May 21-22, due to some refurbishment needed. Sorry for the inconvenience and see you on Wednesday, May 23!

📍6th Floor, 44 Nguyen Hue, D1
☎️ 028 38 258 678

Close for 2 days copy.jpg

Address: 6th Floor, 44 Nguyễn Huệ, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Bookings: +84 28 38 258 678